14 Haziran 2015 Pazar

SANAL BAHİS

Özgür inernet ansiklopedisi wikipedia' ya göre Bahis; sonucu önceden belli olmayan ancak var olabilecek sonuçlara göre bazı kazanımlar sağlayan bir organizasyonun (bunlar futbol başta olmak üzere tüm spor müsabakaları hatta seçim sonuçları dahi olabilmektedir) üçüncü kişiler tarafından gelecekteki sonuçlarını tahmin ederek söz konusu kazanımları elde ettiği bir sistem bütünüdür. Bahis, piyango ya da diğer şans oyunlarından farklı bir görünüm çizer. Çünkü burada kura veya çekiliş değil tahmin ve tahmine göre kazanım söz konusudur.

Tüm dünyada genelde Devlet eliyle düzenlenen bu alanda, yasadışı kişi veya kuruluşlar da faaliyet göstermektedir. Bilgi Çağı' nın getirdiği imkanlar, günümüzde bahis olayının da tüm dünya üzerinde nitelik değiştirmesine neden oldu. Eskiden genellikle Devlet otoritesinin ulaşamadığı, gizli karanlık köşelerde icra edilen bahis organizasyonları; günümüzde çoğunlukla sanal dünyanın sunduğu muazzam imkanlar nedeni ile internet ortamında faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde en çok ilgilenilen bahis şekli futbol maçlarının sonuçlarına yönelik olarak yapılan tahminlerdir. Bu alan 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. 29/04/1959 tarihinde yürürlüğe giren bu kanunda, günümüze kadar pek çok değişiklikler de yapılmıştır.

Anılan mevzuattaki yetkilye dayalı olarak Devlet eliyle tekel yaratılmış ve Türkiye' de bir tek firmaya spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunu oynatma yetkisi tanınmıştır.

Ayrıca bununla yetinilmemiş ve bu tekelin korunmasına yönelik olarak da çok sıkı cezai müeyyideler öngörülmüştür. Zira anılan kanunun ilgili maddesi şöyledir:

Madde 5 – (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.)

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

Madde metni incelendiğinde görüldüğü üzere; çok geniş bir suç tanımı yapılmıştır. Sadece futbol müsabakalarına dayalı olarak Türkiye' deki yetkili firma haricindeki bahis oynatanlar değil, bahis oynayanların da cezalandırılması öngörülmüştür.

Tüm bu caydırıcı önlemlere rağmen; vatandaşlarımızın yurtdışındaki sanal bahis sitelerinde oynamasının önü alınamamıştır. Çünkü yurtdışındaki sitelerin kazandırma oranları daha yüksek olup, Türkiye' dekinin aksine tüm maçlara bahis oynama imkanı da bulunmaktadır.

Günümüzde durum o hale gelmiştir ki; sanal bahis oynayanlar kendi aralarında haberleştikleri sitelerde en çok kazandıran siteleri paylaşmakta ve fikir alışverişinde bulunmaktadırlar.

Ülkemizde yasal olarak bahis oynayan kişilerin sayısının 5 milyona yaklaştığı ve bunların 1.5 milyonunun internet üzerinden bahis oynadığı söylenmektedir. Bir bu kadarının da yasadışı sanal bahis oynadığı tahmin edilmektedir.

Bu nedenle Devletin uğradığı vergi kaybı çok yüksektir. Yurtdışı bahis sitelerinde kullanılan kredi kartlarının kapatılması gibi önlemlerin uygulanması denenmiş; ancak bu da kullanıcıları sanal kart vb ödeme araçlarına yöneltmiştir. Halen tespit edilen yurtdışındaki sanal bahis sitelerine ülkemizden erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmaktadır. Ancak internetin sunduğu teknik imkanların bolluğu, bu tür önlemlerin de aşılmasını kolaylaştırmaktadır.

Tüm bunların yanında sanal bahisle birlikte çeşitli alt sektörler de doğmuştur. Bunların ilk başta geleni, müsabaka sonuçlarına yönelik tüyo satışıdır. Bununla ilgili olarak ulusal basında yer alan bir araştırma dikkat çekicidir:

Yıllık 6,5 milyar dolar büyüklüğündeki bahis pazarından pay almak isteyenlerin geliştirdikleri sistem duyanları şaşkına çeviriyor. Bunun için sosyal paylaşım sitelerini kullanan bu kişiler paraya para demiyor. Akıl almaz taktiklerle para kazanan bu kişiler, Facebook’taki sayfalarında şaibeli maçları ve sonuçlarını bildiklerini iddia ediyor. Kimlikleri bilinmeyen bu kişilerin binlerce takipçisi bulunuyor.

Nasıl çalışıyorlar?

1. yöntem: Üyelik

Facebook’taki bahis sistemi iki yöntem ile çalışıyor. İlk yöntem, üyelik. Bunun için sitesine göre 50 ile 500 TL aylık aidat ödemeniz gerekiyor. Bunun için de önce facebook sayfasında sonuçları bildiğini iddia eden bahisçiye mesaj atılıyor. Mesaj atılmasıyla birlikte karşı taraftan banka hesap numaraları yine mesaj yoluyla gönderiliyor. Bunun üzerine belirlenen aidat ücreti bu hesaba yatırılıyor. Daha sonra ise banka dekontunun üzerine ad soyadı yazılarak, dekontun fotoğrafını çekiliyor ve facebook’tan bu fotoğraf bahisçiye yollanıyor. Devamında bahisçiye ‘Ekleme’ talebinde bulunuluyor. Bahisçi ise dekontun fotoğrafını gördükten sonra ekleme talebini kabul ediyor. Buna ‘VIP’ üyelik deniyor ve bahisçinin yazdığı bütün kuponları görebiliyorsunuz.

2. yöntem: Kupon satışı

İkinci yöntem ise üye olmadan sadece kupon satışı ile oluyor. Bu sistemde ise bahisçi, facebook sayfasında örneğin ‘1’e 500’ kuponum var diye yazıyor. Bu oranlar genelde 1-200 ile 1-500 arasında değişiyor. Bu kuponu satılığa çıkartıyor. Oran yükseldikçe fiyat da yükseliyor ve rakam 50 ile 500 TL arasında değişiyor. Kuponu almak isteyen kişi yine aynı yolu izliyor. Bu işlem yapıldıktan sonra da bahisçi özel kuponunu mesaj yolu ile yolluyor. Özel kupon satışında uygulanan yöntem ise iddiaya göre garanti verilmesi. Bahisçi kuponun tutacağını, tutmaması halinde ise ya yeni kupon vereceğinin ya da paranın iade edileceğinin garantisini veriyor. Başka bir kupon ile parayı telafi şansını sunuyor.

5 site var
Facebook sayfalarını kullanarak bu şekilde bahis kuponu veren birçok sayfa var ama en fazla ‘beğeni’ olan sayfalar 5 tane. Bu 5 sayfayı beğenen kişi sayısı ise toplam 780 bin. Ancak kapalı grup olduğu için kaç üyeleri olduğu bilinmiyor. Aylık ödenen aidat oranının 5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Rekabet var

Siteler arasında da rekabet bulunuyor. Öğrencilere ise kampanya yaparak yüzde 50 indirim yapıyorlar! İnsanları üye yapmak için de şimdiye kadar kazandıklarını iddia ettikleri kuponların ve paraların fotoğraflarını paylaşıyorlar. Sayfalarına üye olmayanlar,’beğen’ butonuna basarak kupon satışlarını takip ederken, aidat ödeyerek üye olanlara ise bu kuponlar her zaman açık oluyor.

Kumarın bir bağımlılık olduğu düşünülürse; özellikle internet ortamındaki bu tip sitelerden çocukların korunması için gerekli önlemlerin alınması şarttır.

Yetişkinler açısından ise; yasaklamanın çözüm olmadığı düşünülerek, tüm vatandaşların bu konuda sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi en kalıcı çözüm olacaktır.

Kaynakça:

  1. http://tr.wikipedia.org/wiki/Bahis
  2. http://www.milliyet.com.tr/facebook-uzerinden-sanal-bahis-gundem-1923448/
  3. http://www.sportoto.gov.tr/
Av. Yusuf İŞLER